Đồng hồ đo chênh áp sinh học A2G-05

GIÁ: Liên Hệ
Số lượng
Mã sản phẩm A2G-05

Đồng hồ đo chênh áp sinh học A2G-05: Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và chất không gây nổ khác.

Ứng dụng đồng hồ đo chênh áp sinh học A2G-05: Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và chất không gây nổ khác.

Cài đặt : Có vòng gắn

Dải đo:  0 ... 50 Pa to 0 ... 12,500 Pa,/ -25 ... +25 Pa to -1,500 ... +1,500 Pa

Nhiệt độ trung bình: -16 ... +50 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -30 ... +80 °C

Độ chính xác: ±3 % FS ±5 % < 125 Pa

Special:  Độ sâu 42 mm, kết nối cố định ở dạng bên trong ống với  Ø 4 mm hoặc 6 mm

IP: IP54

Xem thêm tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1DbO19oVRwGAQGAorkFfkyOTq7IQ01mG7

Hãng sản xuất: WIKA
0917503767

Thông tin nhanh về sản phẩm

Ứng dụng đồng hồ đo chênh áp sinh học A2G-05: Để theo dõi áp lực khác nhau của không khí và các loại khí không cháy và chất không gây nổ khác.

Cài đặt : Có vòng gắn

Dải đo:  0 ... 50 Pa to 0 ... 12,500 Pa,/ -25 ... +25 Pa to -1,500 ... +1,500 Pa

Nhiệt độ trung bình: -16 ... +50 °C

Nhiệt độ môi trường xung quanh:  -30 ... +80 °C

Độ chính xác: ±3 % FS ±5 % < 125 Pa

Special:  Độ sâu 42 mm, kết nối cố định ở dạng bên trong ống với  Ø 4 mm hoặc 6 mm

IP: IP54

Xem thêm tại đây

https://drive.google.com/drive/folders/1DbO19oVRwGAQGAorkFfkyOTq7IQ01mG7

Google +

Linkedin

Pinterest

sản phẩm cùng nhóm